Udskriv denne side

Regler for fodterapi

 

Pr. 01. juli 2018 er den ny aftale mellem Danske Regioner og foreningen af statsautoriserede fodterapeuter trådt i kraft. .

Du kan læse hele aftalen her:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=201340